Geachte mevrouw, mijnheer,

hollandHet één zeggen, het andere bedoelen: voor mensen met afasie is dit dagelijkse realiteit. Afasie komt over de hele wereld voor en kan iedereen treffen. Wereldwijd gaat het om ruim 5 miljoen mensen.

Bijgaand treft u informatiefolders aan over afasie: een taalstoornis ten gevolge van hersenletsel, waardoor mensen van het ene op het andere moment niet meer gewoon kunnen spreken, begrijpen, lezen en schrijven.

U krijgt deze folders kosteloos aangeboden door de Association Internationale Aphasie. Deze vereniging heeft ondermeer ten doel om mensen wereldwijd te informeren over deze ingrijpende taalhandicap.

Dankzij de inspanningen van de nationale afasieverenigingen die zijn aangesloten bij dit wereldwijde platform en dankzij de steun van diverse Rotary clubs is het mogelijk u deze folders aan te bieden.

De folders zijn bedoeld om patiënten en hun familie te informeren. Wij verzoeken u de folders te verspreiden binnen uw organisatie of er voor te zorgen dat ze op een daarvoor meer geschikte plaats terechtkomen. Hierbij kunt u denken aan afdelingen neurologie van ziekenhuizen, revalidatiecentra, logopedische centra of een patiëntenbelangenorganisatie in uw land.

Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn; we hopen vooral dat we op deze manier kunnen helpen voorkomen dat mensen met afasie in een sociaal isolement terechtkomen. Uw reacties en suggesties ontvangen wij graag; u kunt daarvoor contact opnemen met ondergetekende (bij voorkeur in het Engels).

Wat is afasie?

Afasie is een taalstoornis.

Met collegiale groet en hoogachting,

ASSOCIATION INTERNATIONALE APHASIE

 Members of the AIA Board of Governors