finlandArvoisa lukija,

sanoa yhtä – tarkoittaa toista: henkilölle, jolla on afasia, tämä on jokapäiväinen ongelma. Afasia on maailmanlaajuinen sairaus ja voi osua kenen tahansa kohdalle. Koko maailmassa on yli viisi miljoonaa ihmistä, joilla on afasia.

Ohessa löydätte esitelehtisiä afasiasta. Afasia on aivojen vauriosta johtuva kielen häiriö. Afasian vuoksi henkilö saattaa menettää äkillisesti puhe-, puheen ymmärtämis-, lukemis- tai kirjoitustaitonsa.

Esitteet tarjoaa Kansainvälinen Afasialiitto (A.I.A.: Association Internationale Aphasie). Yhdistyksemme tarkoituksena on muun muassa jakaa tietoa afasiasta.

Haluamme kiittää kanssamme yhteistyössä toimivia kansallisia afasiayhdistyksiä ja rotary-kerhoja tuesta, joka on mahdollistanut esitteiden tuottamisen.

Esitteiden tarkoitus on antaa tietoa afasiasta henkilöille, joilla on afasia ja heidän perheilleen. Toivomme, että levitätte esitteitä eteenpäin organisaatioissanne tai viette niitä muihin sopiviin paikkoihin. Tällaisia paikkoja voisivat olla esimerkiksi sairaalojen neurologiset osastot, kuntoutusosastot tai potilas- ja tukiryhmien toimistot.

Toivomme myös, että esitteistä on apua ja hyötyä. Erityisesti toivomme, että voimme ehkäistä afaattisten henkilöiden ajautumista eristykseen muusta maailmasta. Otamme mielellämme vastaan palautettanne: voitte ottaa yhteyttä allekirjoittaneeseen (englanniksi).

Mitä on afasia?

Afasia on kielihäiriö. 

Videos

Lämpimin yhteistyöterveisin

 ASSOCIATION INTERNATIONALE APHASIE

 Members of the AIA Board of Governors