Поштована госпођо/ господине,

correct slovenian flag Говорити једно, а желети рећи нешто друго – то је свакодневница особа са афазијом. Афазија је распрострањена широм света и може да задеси било кога. Тренутно више од 5 милиона људи у свету пати од ове болести.

Информације о афазији можете наћи у брошурицама које Вам шаљемо у прилогу: афазија је језички поремећај који се јавља услед повреде мозга и узрокује изненадни губитак нормалне способности за говор, разумевање, читање и писање.

Приложене брошурице Вам бесплатно осигурава Међународно Афазиолошко Удружење. Удружење има за циљ да, између осталог, помогне људима широм света да се суоче са овим драстичним језичким хендикепом.

Брошурице су омогућене захваљујући напорима националних афазиолошких удружења која су повезана са овом светском организацијом као и захваљујући покровитељству бројних Ротари клубова.

Сврха брошурица је да информишу пацијенте и њихове породице. Желели бисмо да Вас замолимо да брошурице поделите у својој организацији или да се потрудите да оне доспеју тамо где су потребније. То могу бити, на пример, клинике за говорну патологију, или групе заинтересоване за афазију у Вашој земљи.

Надамо се да ће Вам ове информације бити од користи. Посебно се надамо да ћемо помоћи да се спречи да особе са афазијом заврше у социјалној изолацији. Радо бисмо чули Ваше реакције и сугестије; слободно нам се обратите (по могућности на енглеском језику).

Шта је афазија?

Афазија је језички поремећај.

Срдачно Вас поздрављамо,

ASSOCIATION INTERNATIONALE APHASIE

 Members of the AIA Board of Governors

Poštovana gospođo​/ gospodine,

Govoriti jedno, a želeti reći nešto drugo: to je svakodnevnica osoba sa afazijom. Afazija je rasprostranjena širom sveta i može zadesiti bilo koga. Trenutno više od 5 miliona ljudi u svetu pati od ove bolesti.

Informacije o afaziji možete naći u brošuricama koje Vam šaljemo u prilogu: afazija je jezički poremećaj koji se javlja usled povrede mozga i uzrokuje iznenadni gubitak normalne sposobnosti za govor, razumevanje, čitanje ili pisanje.

Brošurice Vam besplatno osigurava Međunarodno Afaziološko Udruženje. Udruženje ima za cilj da, između ostalog, pomogne ljudima širom sveta da se suoče sa ovim drastičnim jezičkim hendikepom.

Brošurice su omogućene zahvaljujući naporima nacionalnih afazioloških udrženja koja su povezana sa ovom svetskom organizacijom као i zahvaljujući pokroviteljstvu brojnih Rotari klubova.

Svrha brošurica je da informišu pacijente i njihove porodice. Želeli bismo da Vas zamolimo da brošurice podelite u svojoj organizaciji ili da se potrudite da one dospeju tamo gde su potrebnije. To mogu biti, na primer, odseci neurologije u bolnicama, rehabilitacioni centri, kilinike za govornu patologiju, ili grupe zainteresovane za afaziju u Vasoj zemlji.

Nadamo se da će Vam ove informacije biti od koristi; posebno se nadamo da možemo pomoći da se spreči da osobe sa afazijom završe u socijalnoj izolaciji. Rado bismo čuli Vaše reakcije i sugestije; slobodno nam se obratite (po mogućnosti na engleskom jeziku).

Šta je afazija?

Afazija je jezički poremećaj. 

Srdačno Vas pozdravljamo,

ASSOCIATION INTERNATIONALE APHASIE

 Members of the AIA Board of Governors