Sayın Bay, Bayan

turkeyBirşey söylemek – ama aslında başka birşey demek istemek: bu afazili bireyler için hergün yaşanılan bir durumdur. Afazi dünyanın her yerinde mevcuttur ve her hangi bir kişinin başına gelebilir. Dünyada 5 milyondan daha fazla insan bu hastalık ile mücadele etmektedir.

Ekte afazi ile ilgili bilgi kitapçıkları sunulmuştur: afazi beyin hasarı sonucu oluşan, insanların aniden normal konuşamama, anlayamama veya yazamamalarına sebep olan bir dil bozukluğudur.

Bu kitapçıklar size Uluslararası Afazi Derneği (Association Internationale Aphasie) tarafından ücretsiz olarak sunulmaktadır. Bu derneğin en önemli amaçlarından bir tanesi, dünya çapında insanları bu büyük dil sorunu hakkında bilgilendirmektir.

Bu evrensel platform ile bağlantılı ulusal afazi derneklerinin çabaları sayesinde, ve bazı Rotary Kulüplerinin desteğiyle, sizlere bu kitapçıkları sunmaktayız.

Bu kitapçıklar hastaları ve ailelerini bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle sizden bu kitapçıkları bağlı bulunduğunuz kurum içinde dağıtmanızı veya kitapçıkları ilgili yerlere ulaştırmanızı rica ediyoruz. Bu yerler, örneğin, hastanelerin nöroloji servisleri, rehabilitasyon merkezleri, konuşma klinikleri, veya ülkenizdeki hasta dernekleri olabilir.

Bu bilgilerle size hizmet edebilmeyi umuyoruz; biz özellikle afazili bireylerin toplumdan uzaklaşmalarını engellemeye yardımcı olmayı ümit ediyoruz. Tepki ve önerileriniz için daima imza sahibi ile (tercihen ingilizce olarak) iletişim kurabilirsiniz.

Afazi nedir?

Afazi bir dil bozukluğudur. 

Saygılarımla,

 ULUSLARASI AFAZİ DERNEĞİ (ASSOCIATION INTERNATIONALE APHASIE)

 Members of the AIA Board of Governors